[Web4lib] publishing content to two web sites

John Fitzgibbon jfitzgibbon at Galwaylibrary.ie
Wed Aug 16 09:34:37 EDT 2006


Hi,

We would like to publish the same content to two web sites. One site is
the library web site and the other is the local authority or parent
organization web site. Although the content is the same, the look of the
two web sites is different.

Is there an efficient way of doing this? Is there a content manager that
will automatically do this for us?

Any ideas would be welcome.

John Fitzgibbon

p: 00 353 91 562471
f: 00 353 91 565039
w: http://www.galwaylibrary.ie 

******************************************************************* 
Tá eolas atá príobháideach agus rúnda sa ríomhphost seo 
agus aon iatán a ghabhann leis agus is leis an duine/na daoine
sin amháin a bhfuil siad seolta chucu a bhaineann siad. 
Mura seolaí thú, níl tú údaraithe an ríomhphost nó aon iatán 
a ghabhann leis a léamh, a chóipáil ná a úsáid. 
Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, 
cuir an seoltóir ar an eolas thrí aischur ríomhphoist 
agus scrios ansin é le do thoil. 

This e-mail and any attachment contains information which is 
private and confidential and is intended for the addressee 
only. If you are not an addressee, you are not authorised 
to read, copy or use the e-mail or any attachment. 
If you have received this e-mail in error, please notify 
the sender by return e-mail and then destroy it. 
*********************************************************************


More information about the Web4lib mailing list